Nyheter

The program for Ocean Outlook 2017 is now complete

The final program for Ocean Outlook can now be downloaded

Apply for Ocean Outlook Fellowships now!

The Ocean Outlook Fellowship to support student exchange between Norway and the US is now out!

Ocean Outlook 2017 – Seeing Under Water - The Program

Ocean Outlook gathers internationally leading scientists and students that wants to learn more about the changing Oceans and the technology that enables us to ‘see under water’.

Høstens stormøte om hav, klima og sjømat

Hvor sårbart er havet for klimaendringer, og hvordan kan vi sikre en bærekraftig utvikling. Toppmøte i Bergen setter agendaen

Årets Ocean Outlook fellowships!

Nye studenter krysser Atlanteren for å lære nye ting

Kunnskapsminister Røe Isaksen åpner målestasjonen 'Gabriel'

Sammen med Amalie Skram Vgs har Uib og BMF vært med på å utvikle en innovativ realfagundervisning ved bruk av ekte data. En formell åpning skjedde i dag.

Norsk havlaboratorium en realitet

Marin forskning og teknologi styrkes gjennom felles innsats

BMF får 1 million av Sparebankstiftelsen

Samarbeid om å øke unges motivasjon for realfag blir premiert

Det andre Ocean Outlook (OO16) møtet er et faktum

Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) invitert til det andre Ocean Outlook (OO16) møte i USA den 6-8. April. Fra Norge kom 30 forskere og studenter tok turen

Blå økonomi på agendaen i Brussel

BMF og NCE Seafood Innovation Cluster satte muligheter og utfordringer på agendaen for den blå økonomien

Knytter verdensledende marine forskningsmiljø sammen

BMF ble tildelt 1,5 millioner kroner over tre år fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) for å utvikle samarbeid med verdensledende miljøer i USA, WHOI og MIT.

Hvordan øke verdiskapingen og veksten i den marine sektor?

Storby Marin inviterer til åpent seminar i Oslo den 11. April som spør hvordan vi skal hevde Norge i den internasjonale marine konkurransen.

Bergen som marin hovedstad

NTVA innviterer til et åpent møte om globale utfordringer og lokale tilsvar

Et fremragende eksempel

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen skryter av realfagsprosjektet vårt med Amalie Skram

Nytt arktisk forskningssenter til Bergen

Forskningsdirektør Yongqi Gao ved Nansensenteret henter hjem et gjevt tverrfaglig senter for arktisk forskning

Uten havet finnes ingen løsning

Kunnskap om havet og mer produksjon av sjømat er det viktigste Norge kan bidra med for å løse de dramatiske utfordringene verden står overfor.

Vi klynger oss sammen

Briljante fotballspillere er aldri bedre enn det de klarer å få til i fellesskap. Sånn er det med klynger i Bergen også.

Nytt toppmøte i Bergen om bærekraft

Norge har et ansvar for å bidra til globale løsninger som verdens ledende matprodusent av bærekraftig mat fra havet.

– Få ting er viktigare enn havet

Regjeringa sin nye, marine masterplan er svært godt nytt for Øyvind Paasche, leiar av Bergen marine forskingsklynge.

Surt hav

Karbondioksid påvirker havet. Å kunne måle og forstå trendene er av kritisk betydning. En ny rapport understreker alvoret

Fokus på de nordiske hav

De nordiske havene er i endring, men forskere kan like fullt lede vei i hvordan vi best forstår de endringene som er underveis og i vente.

Et grenseløst hav

Oljeindustrien er presset samtidig som utnyttelse av marine ressurser skaper nye. Utfordringen er at vi tilnærmer oss havet som om det består av adskilte rom.

Mari Moren is the new Head of Research at Nofima

Mari Moren was appointed Director of Research at Nofima on October 1st. Her place of employment will be in Bergen, and she wants to strengthen Nofima´s position in Western Norway.

Algae may replace fish oil in salmon feed

The feed industries are dependent on new omega-3 sources. Experiments at Nofima have shown that “heterotrophic algae” can fully replace fish oil in feed used for small salmon

Johan Hjort Symposium

The fluctuations in marine fishstocks are complex. After 100 years with extensive research there are still many unanswered questions, especially due to climate changes.

Oceans law and policy in focus

An international conference on oceans law and policy in Bergen has attracted world-leading scientists.

New Chairman of the Board of Storby Marin

Øyvind Paasche has ended a 2-year period as the Chairman of the Board of Storby Marin. Eivind Helland was unanimously elected as the new Chairman.

Møte i Japan

Increased collaboration with Japan

Norway and Japan are world´s leading nations in marine research, management and business.