Havforskningsinstituttet

Contact

 • Havforskningsinstituttet
 • Postadresse Postboks 1870 Nordnes, 5817 Bergen
 • Telefon +4755238500
 • E-post postmottak@imr.no
 • Web www.imr.no

Research areas

 • Bunnfisk
 • Bentiske ressurser og prosesser
 • Bunnsamfunn og kystinteraksjoner
 • Dyphavsarter og bruskfisk
 • Dyrevelferd
 • Fangst
 • Fiskeridynamikk
 • Marin økosystemakustikk
 • Miljøkjemi
 • Norsk marint datasenter
 • Oseanografi og klima
 • Pelagisk fisk
 • Plankton
 • Populasjonsgenetikk
 • Reproduksjon og utviklingsbiologi
 • Sjøpattedyr
 • Sykdom og smittespredning
 • Økosystemprosesser

Prosjekter vi jobber med

The Hjort Centre will address the important questions about the ocean

To succeed, the Hjort Centre has gathered the most prestigious scientists within marine research. Keywords are interdisciplinarity, creativity, and international collaboration