Initiativ

Synoptic Arctic Survey (SAS)

Menneskeskapte utslipp av karbondioksid forandrer på kloden, og ingen steder så raskt som i Arktis. Dette initiativet søker å skape en felles front for malinger i Arktis.

Initiativ kommer snart