Synoptic Arctic Survey (SAS)

Å måle CO2 i vann krever sofistikert utstyr, og skjer ofte på tokter med forskningsfartøy som beveger seg der hvor det måtte være av vitenskapelig interesse. En av de havområdene som tar opp i seg CO2 og derav endrer på den biogeokjemiske signaturen til de omskiftelige vannmassene er de vi finner i Arktis. Utfordringen her er blant annet sjøis som vanskeliggjør tilgang og målinger. 

I tillegg til de 8 arktiske landene har også andre land tokt som beveger seg inn i Arktis, men gjerne til forskjellige tider og hva de måler kan variere. Med Synoptic Arctic Survey (SAS) ønsker vi å være med på å stimulere en koordinert innsats i Arktis i 2018/19. Bare på denne måten kan vi sikre innhenting av data etter samme protokoll, og det i samme sesong. Et slik datainnsamling vil kunne danne grunnlaget for en lenge etterlengtet baseline for karbonbudsjettet til de arktiske farvann. 

Bak dette initiativet står Bjerknessenteret-UiB, Universitetet i Gøteborg og University of the Arctic (UArctic). Kontaktperson er Are Olsen ved Bjerknessenteret og Geofysisk Institutt (UiB). 

Siste nyheter

Programmet for Ocean Outlook 2017 er klart

Årets Ocean Outlook program er klart og kan nå lastes ned

Apply for Ocean Outlook Fellowships now!

The Ocean Outlook Fellowship to support student exchange between Norway and the US is now out!

Ocean Outlook 2017 i Bergen

Årets Ocean Outlook samler verdensledene forskere for å lære av hverandre om havet og teknologien vi bruker for å 'se under vann'

Høstens stormøte om hav, klima og sjømat

Hvor sårbart er havet for klimaendringer, og hvordan kan vi sikre en bærekraftig utvikling. Toppmøte i Bergen setter agendaen