Nyheter

Programmet for Ocean Outlook 2017 er klart

Årets Ocean Outlook program er klart og kan nå lastes ned

Apply for Ocean Outlook Fellowships now!

The Ocean Outlook Fellowship to support student exchange between Norway and the US is now out!

Ocean Outlook 2017 i Bergen

Årets Ocean Outlook samler verdensledene forskere for å lære av hverandre om havet og teknologien vi bruker for å 'se under vann'

Høstens stormøte om hav, klima og sjømat

Hvor sårbart er havet for klimaendringer, og hvordan kan vi sikre en bærekraftig utvikling. Toppmøte i Bergen setter agendaen

Årets Ocean Outlook fellowships 2016!

Unge forskere krysser Atlanteren for å lære nye miljøer å kjenne

Kunnskapsminister Røe Isaksen åpner målestasjonen 'Gabriel'

Sammen med Amalie Skram Vgs har UiB og BMF vært med på å utvikle en innovativ realfagundervisning ved bruk av ekte data. En formell åpning skjedde i dag.

Norsk havlaboratorium en realitet

Marin forskning og teknologi styrkes gjennom felles innsats

BMF og UIB får 1 million av Sparebankstiftelsen

Samarbeid om å øke unges motivasjon for realfag blir premiert

Det andre Ocean Outlook (OO16) møtet er et faktum

Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) invitert til det andre Ocean Outlook (OO16) møte i USA den 6-8. April. Fra Norge kom 30 forskere og studenter tok turen

Blå økonomi på agendaen i Brussel

BMF og NCE Seafood Innovation Cluster satte muligheter og utfordringer på agendaen for den blå økonomien

Knytter verdensledende marine forskningsmiljø sammen

BMF ble tildelt 1,5 millioner kroner over tre år fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) for å utvikle samarbeid med verdensledende miljøer i USA, WHOI og MIT.

Hvordan øke verdiskapingen og veksten i den marine sektor?

Storby Marin inviterer til åpent seminar i Oslo den 11. April som spør hvordan vi skal hevde Norge i den internasjonale marine konkurransen.

Bergen som marin hovedstad

NTVA inviterer til et åpent møte den 16 Februar om globale utfordringer og lokale tilsvar

Et fremragende eksempel

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen skryter av realfagsprosjektet vårt med Amalie Skram

Nytt arktisk forskningssenter til Bergen

Forskningsdirektør Yongqi Gao ved Nansensenteret henter hjem et gjevt tverrfaglig senter for arktisk forskning og 28 millioner kroner

Uten havet finnes ingen løsning

Kunnskap om havet og mer produksjon av sjømat er det viktigste Norge kan bidra med for å løse de dramatiske utfordringene verden står overfor.

Vi klynger oss sammen

Briljante fotballspillere er aldri bedre enn det de klarer å få til i fellesskap. Sånn er det med klynger i Bergen også.

Nytt toppmøte i Bergen om bærekraft

Norge har et ansvar for å bidra til globale løsninger som verdens ledende matprodusent av bærekraftig mat fra havet.

– Få ting er viktigare enn havet

Regjeringa sin nye, marine masterplan er svært godt nytt for Øyvind Paasche, leiar av Bergen marine forskingsklynge.

Surt hav

Karbondioksid påvirker havet. Å kunne måle og forstå trendene er av kritisk betydning. En ny rapport av Skjelvan et al. understreker alvoret

Fokus på de nordiske hav

De nordiske havene er i endring, men forskere kan like fullt lede vei i hvordan vi best forstår de endringene som er underveis og i vente.

Et grenseløst hav

Oljeindustrien er presset samtidig som utnyttelse av marine ressurser skaper nye muligheter. Utfordringen er at vi tilnærmer oss havet som om det består av adskilte rom.

Mari Moren ny forskningssjef i Nofima

Mari Moren startet som forskningssjef i matforskningsinstituttet Nofima 1. oktober. Hun vil ha kontorsted i Bergen, og ønsker å styrke Nofimas posisjon i vestlandsregionen.

Alger kan erstatte fiskeolje i fôr til oppdrettslaks

Fôrbransjen trenger tilgang på store volum av nye omega-3 ingredienser. Nofima har gjort forsøk som viser at heterotrofe alger kan erstatte fiskeolje helt i fôr til liten laks.

Johan Hjort Symposium

Årsaker til variasjon i fiskebestandene er mange. Etter 100 år med omfattende forskning er det fremdeles mye vi ikke vet, ikke minst grunnet klimaendringer

Havrett i sentrum

En internasjonal havrettskonferanse i Bergen har trukket til seg verdensledende forskere

Storby Marin får ny styreleder

På årsmøte i Stavanger avsluttet Øyvind Paasche sin 2-års periode som styreleder for Storby Marin. Eivind Helland ble enstemmig valgt som ny styreleder.

Møte i Japan

Økt samarbeid med Japan

Norge og Japan er begge verdensledende land når det gjelder marin forskning, forvaltning og næringsliv.