Årets Ocean Outlook fellowships 2016!

Årets Ocean Outlook fellowships 2016!

23.08.2016

Takket være støtte fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er nå de første OO-Fellowships blitt tildelt til unge og lovende forskere i USA og Norge.

I bildet over, øverst fra venstre ser vi Stefanie Semper, Marius Årthun, Johanna Aarflot, og Dan Amerhein. I rekken under, fra venstre: Anders Frugård Opdal, Erwin Lambert, Nicholas Beaird og Carina Bringedal.

De vordene forskerne vil i løpet av kortere og/eller lengere opphold hos enten UiB eller WHOI få muligheten til å presentere det de jobber med, få feedback på arbeidet sitt og utvide nettverkene sine.

Mange vil også presentere resultatene fra disse oppholdene på det årlige Ocean Outlook møtet som alternerer mellom å være i Woods Hole og i Bergen. Neste års møte vil avholdes i Bergen 19-21. April, 2017.

Ocean Outlook

– en ny, internasjonal møteplattform som bygger bro mellom forskningsmiljø og industri i Norge med verdensledende fagmiljøer i USA