Økt samarbeid med Japan

Økt samarbeid med Japan

01.07.2014

Norge og Japan er begge verdensledende land når det gjelder marin forskning, forvaltning og næringsliv. Dette ble dratt veksle på da Norway-Japan Marine Science Week nylig ble avholdt den 4. Juni i Tokyo. Seminaret rommet mange interessante sesjoner og Bergen Marine Forskningsklynge var tungt involvert med flere av partnerne som foredragsholder og deltagere (NIFES, UNI og UIB). Med rundt 50 norske deltagere og 250-300 Japanske deltagere var det duket for mange interessante diskusjoner.

Undervannsbåt.

Formelle besøk ble gjort hos JAMSTEC og MRI, og det diskuteres nå om det skal holdes et tilsvarende arrangement i 2015 for å sikre kontinuitet i dette spennede arbeidet.

Mer informasjon om Marin Science Week finnes her og Vise-rektor for Internasjoanlisering ved UiB, Anne ”Tine” Christine Johannessen som selv deltog har skrevet om møtet. Det finner du her.

Meld deg på Ocean Outlook konferansen

Ocean Outlook er et vitenskapelig møte som vil alternere mellom Bergen og Woods Hole, og vi vil herved invitere til et 2-dagers møte i Bergen hvor havets helse settes på dagsordenen; i lys av de pågående og forventede endringene i det globale klimaet.

  • Tid: 19 – 20th February 2015
  • Sted: Bergen
  • Pris: 1000 NOK
Registration and abstract submission