Bergen som marin hovedstad

Bergen som marin hovedstad

27.01.2016

Verden står overfor store utfordringer knyttet til mat, ressurser, energi og bærekraft. Dette har stor innflytelse på Norge, og ikke minst på Vestlandet. En bærekraftig planet med 10 milliarder mennesker om noen få tiår er neppe mulig uten at havet blir en viktig faktor.

Les mer om mötet som holdes på Nansensenteret på NTVA sine hjemmesider