BMF og UIB får 1 million av Sparebankstiftelsen

BMF og UIB får 1 million av Sparebankstiftelsen

19.05.2016
Gaven overrekkes av Regionbanksjef Erik Telle-Ariansen til leder for BMF Øyvind Paasche

Bakgrunnen for prosjektet er bruk av en høyteknologisk, profilerende bøye som har stått utplassert i Store Lungegårdsvann i Bergen siden våren 2015. En gang hver tredje time, døgnet gjennom, utfører bøyen presise målinger av vannets egenskaper og helsetilstand, som for eksempel temperatur, biologisk masse, vannets klarhet og oksygeninnhold, fra overflate til bunn. Målestasjonen har også en enkel værstasjon plassert på toppen. 

Den enkle men grunnleggende idéen bak prosjektet er å gjøre bruk av faktiske observasjoner av Store Lungegårdsvann i realfagundervisningen på den videregående skole. Å forstå naturen som omgir oss, hvordan den varierer og hva som kan forklare variasjoner og endringer fordrer grunnleggende forståelse av hvordan vi kan innhente og gjøre bruk av målinger. 

Den norske kunnskapsministeren, Torbjørn Røe Isaksen, kommenterte prosjektet i Bergens Tidende 15. januar i år som “Et fremragende eksempel”. Ministeren skriver videre at “Norge har alt for mange elever på lavt nivå i mattematikk og naturfag, og svært få som presterer på høyt nivå. Skal vi snu denne trenden må vi tenke nytt”. Isaksen sier videre at prosjektet er i tråd med regjeringens nye realfagsatsing “Tett på realfag” og at en kobling mellom Universitetene, forskningsmiljøer og videregående skole står sentralt. Norge er en marin nasjon, og forståelse av havet og dens betydning for samfunnet er en viktig del av vårt selvbilde og vår utdannelse. Vårt initiativ vil gjenspeile dette faktum i realfagundervisningen og forberede elever i den videregående skole til å kunne håndtere fremtidens utfordringer

Les mer om dette hos UiB http://www.uib.no/aktuelt/98054/motiverer-elever-m...