Det andre Ocean Outlook (OO16) møtet er et faktum

Det andre Ocean Outlook (OO16) møtet er et faktum

25.04.2016

De marine miljøene i Bergen har sammen med en av verdens ledende marine forskningsinstitusjoner etablert en møteplattform som samler forskere og studenter til noen intense dager hvor det holdes studentkurs og en rekke foredrag.

Ocean Outlook 2016 (OO16) ble kick-startet med et studentkurs om økosystemmodellering ledet an av Prof. Øyvind Fiksen sammen med kollegaer fra MIT, WHOI, IMR og UiB. Kurset gav en innføring i state-of-the-art innen modellering og pekte på muligheter i tiden som kommer for en ny generasjon forskere.

I de to dagene som fulgte etter studentkurset var det en rekke spennende foredrag innen det marine segmentet med tema som berørte ny teknologi, klimaendringer, hav og helse koblingen og økosystemmodellering.

2-dagerskonferansen understrekte hvor mye miljøene i de to byene har til felles, ikke minst innen utvikling og anvendelse av ny marin teknologi. Det er mye knoppskyting fra WHOI og institusjonen er nærmest omringet av selskaper som jobber med marin teknologi.

Under OO16 kom også det nye forskningsfartøyet RV Neil Armstrong til havn i Woods Hole hvor det fikk en varm velkomst. Skipet er omtrent på samme størrelse med G.O. Sars og vil tjene forskningsmiljøet i mange tiår fremover.

Samarbeidet med WHOI og MIT er voksende og stadige nye koblinger, og miljøene i Bergen ser fra til å huse neste års konferanse her i Bergen.

Det nye forskningsfartøyet RV Neil Armstrong legger til havn.
Prof. Øyvind Fiksen introduserer dagens første foredragsholder (Stephanie Dutkiewicz) på studentkurset