Fokus på de nordiske hav

Fokus på de nordiske hav

28.01.2015

Havene som omkranser de nordiske landene er i endring, og det på mange hold. Temperaturen stiger, det blir stadig mindre sjøis samtidig som industrien øker sitt nærvær og skipstrafikk øker.

Den siste rapporten fra FNs klimapanel tegner konturene av omfattende endringer i tiden som kommer. Hvordan forskere og samfunnet håndterer disse voksende utfordringene kan raskt vise seg å være av kritisk betydning.

– At endringer skjer i både tid og rom, og på ulike nivå næringskjeden, setter vitenskapene på prøve. Der det tidligere holdt med ekspertise på ett nivå, trengs det stadig større og mer flerfaglige forskerteam for trekke mening og forklaring av de endringene som nå utspilles i de nordiske farvann, forklarer Øyvind Paasche, førsteforfatter av artikkelen i Nature Climate Change og til daglig leder for Bergen Marine Forskningsklynge.

Sammen med Olav S. Kjesbu (Direktør for Hjortsenteret) og Prof. Anders Goksøyr (Instituttleder på UiB) fra Bergen har trioen, sammen med kollegaer fra de andre nordiske landene satt fokus på de nordiske havene.

Les mer her