Hvordan øke verdiskapingen og veksten i den marine sektor?

Hvordan øke verdiskapingen og veksten i den marine sektor?

07.02.2016

Hvordan kan storbyene bidra til å styrke tilgangen til kompetent arbeidskraft til marin sektor, og dermed utvikle regional kunnskapsstruktur og vekst for hele landet? Et viktig tema i seminaret vil være samarbeidsmodeller til hvordan vi skal bygge den fremtidige kunnskapsinfrastrukturen.

Tidspunkt: Mandag 11.april, kl. 08.30 – 15.30
Sted: Universitetet i Oslo, DOMUS Academica, Karl Johans gate 47
Meld deg på HER

PROGRAM

Kl. 08.30 – 09.00
Registrering m/kaffe

Moderator: Arne Hjeltnes

09.00 – 09.15
Velkommen
Ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø
Innovasjonsmotorer for Norges marine konkurransekraft ved Næringsbyrådene i
Oslo, Bergen, Bodø, Trondheim og Tromsø samt kommunalråd i Stavanger.

09.15 – 09.30
Havbruksnæringens utvikling i Norge
Professor Nils Chr. Stenseth
Fra grunnleggende vitenskap til næringssuksess

09.30 – 09.50
Effektiv og bærekraftig arealbruk i næringen – areal til begjær?
Peter Gullestad, Fiskeridirektoratet
Utvalgsrapport 2011: "Areal til begjær” Arealutvalgets anbefalinger 5 år etter, - hva har skjedd?

09.50 – 10.05
Evner vi å skape en positiv utvikling?
Even Søfteland, Capmare

10.05 – 10.20
"Blå bioøkonomi"
Reid Hole, Dekan ved Nord Universitet

10.20 – 10.40
Leverandørindustrien – en global næring i vekst // AKVA group

10.40 – 11.00
Pause

11.00 – 11.20
Hvordan kan marin forskning bidra til målsetning om vekst?
Øyvind Paasche, Leder Bergens marine forskningsklynge

11.20 – 11.40
Finansiering av fremtidig vekst
Kapitaltilgang, risiko og avlastning, restruktureringskost

11.40 – 13.00
Lunsj på restaurant
Eik, Universitetsgata 11

13.00 – 13.25
Hvordan tilrettelegger forvaltningen for vekst og utvikling?
Direktør Jens Christian Holm, Fiskeridirektoratet
Om virkemidler for innovasjon og handlingsregler i produksjonsområder.

13.25 – 13.40
Øykommuner med distriktsvennlig næring, nye arbeidsplasser og muligheter
Ordfører Frøya, Berit Flåmo

13.40 – 14.05
Globalt matmarked og forventninger

14.05 – 14.20
Pause

14.20 – 15.00
Paneldebatt om løsninger for å oppnå vekst og verdiskaping:Regjering (rammer og betingelser, muligheter for vekst)

Fiskedirektoratet (muligheter og begrensinger)

Næringen og marked (potensialet)

FoU-miljøet (ny forskning)

Finansmiljø (nasjonal og internasjonale investorer)

Ordfører (hva tilbyr byen din?)

15.00 – 15.15
Omdømme - ut i det blå...
Arne Hjeltnes

15.15 – 15.30
Oppsummering og avslutning
Karl Almås

16.00 – 17.30
Mottakelse i Oslo Rådhus
Ordfører i Oslo, Marianne Borgen