Johan Hjort Symposium

Johan Hjort Symposium

10.09.2014

I 2014 er det nøyaktig 100 år siden forskeren Johan Hjort gav ut det toneangivende arbeidet Fluctuations in the Great Fisheries of Northern Europe. Med dette innovative arbeidet satte Hjort agenda for de neste 100 årene med forskning på fiskebestander, hvordan de endrer seg over tid og hva disse endringene skyldes.

For å hedre dette arbeidet samles nå ledende forskere til Bergen 7-9. Oktober, og til det første Hjortsymposiet noensinne. Les mer her.