Kunnskapsminister Røe Isaksen åpner målestasjonen 'Gabriel'

Kunnskapsminister Røe Isaksen åpner målestasjonen 'Gabriel'

08.06.2016

Geofysisk Institutt ved Universitetet i Bergen (UiB), Bjerknessenteret for klimaforskning (BCCR), Bergen Marine Forskningsklynge (BMF) og Amalie Skram videregående skole er de fire aktørene som står samlet bak dette unike samarbeidsprosjektet som søker å realisere et løft for realfag.

Universitetet i Bergen huser et av Nordens største og fremste forsknings og utdanningsmiljøene innen marin- og klimaforskning, hvor Geofysisk Institutt innehar en sentral rolle. I tillegg til å drive med forskning og undervisning, arbeider instituttet aktivt med formidling til et vidt publikum.

UiB er sammen med syv andre forskningsinstitusjoner i Bergen (Helse-Bergen, Nansensenteret, UNI Research, CMR, Nifes, Nofima og Havforskningsinstituttet) medlemmer i BMF som har eksistert siden 2008. Klyngen har som en av flere ambisjoner å engasjere samfunnet i forskning og kunnskap som vedgår samfunnet i sin helhet. 

Hva er prosjektet?

Bakgrunnen for prosjektet er bruk av en høyteknologisk, profilerende bøye produsert av SAIV AS som har stått utplassert i Store Lungegårdsvann i Bergen siden våren 2015. En gang hver tredje time, døgnet gjennom, utfører bøyen presise målinger av vannets egenskaper og helsetilstand, som for eksempel temperatur, biologisk masse, vannets klarhet og oksygeninnhold, fra overflate til bunn. Målestasjonen har også en enkel værstasjon plassert på toppen. Den enkle men grunnleggende idéen bak prosjektet er å gjøre bruk av faktiske observasjoner av Store Lungegårdsvann i realfagundervisningen på den videregående skole.

Å forstå naturen som omgir oss, hvordan den varierer og hva som kan forklare variasjoner og endringer fordrer grunnleggende forståelse av hvordan vi kan innhente og gjøre bruk av målinger. I dette tilfellet danner faktiske observasjoner av vannet utenfor skolebygget grunnlaget for en ny og innoverende måte å undervise og forstå realfag på.

Vi har derfor søkt å utvikle en innovativ realfagundervisning ved bruk av ekte data. Selv om bøyen har en geografisk forankring kan konseptet brukes, tilpasses, kopieres eller videreutvikles av en hvilken som helst annen skole i Norge. Skolene som kobler seg på kan fritt bruke målingene fra nevnte målestasjon, men de kan også bruke marine eller meteorologiske målinger i geografisk nærhet til sin skole. 

Støtte fra Hordaland Fylkeskommune, Sparebankstiftelsen DNB og Griegstiftelsen har vært med på å muliggjøre prosjektet som kan sees på som en pilot med en klar nasjonal ambisjon. Vi er overbevist om at prosjektet med hell oppskaleres til andre skoler, slik vi nylig har søkt Norges forskningsråd om å få gjøre (FINNUT-programmet).

Prof. Helge Drange (til venstre) og Morven Muilwijk ved UiB har spilt en nøkkelrolle i å drive prosjektet framover.

Amalie Skram Målestasjon

en ny plattform som bringer forskningen inn i undervisningen, og undervisningen ut i naturen. Prosjektet ble lansert ved skolestart høsten 2015, og er unikt i Norge.