Nytt arktisk forskningssenter til Bergen

Nytt arktisk forskningssenter til Bergen

18.12.2015

Alle nordiske lande og NordForsk investerer i fire nye tværfaglige Nordic Centres of Excellence for i alt 112 millioner NOK.

Danmark, Grønland, Finland, Island, Norge og Sverige har sammen med NordForsk valgt at styrke nordisk forskning i arktiske problemstillinger ved at oprette fire nye Nordic Centres of Excellence inden for programmet ’Ansvarlig udvikling af Arktis. Muligheder og udfordringer – veje til handling’. I alt indkom 34 ansøgninger, og på baggrund af bedømmelse fra et eksternt, internationalt ekspertpanel samt Arktisprogrammets programkomites anbefaling har NordForsks bestyrelse valgt at finansiere fire nye centre:

Les videre på NORDFORSK sine sider her