Ocean Outlook 2017 i Bergen

Ocean Outlook 2017 i Bergen

02.02.2017

Årets møte (OO17) arrangeres i Bergen under tittelen Seeing under water og avholdes 19-21. April.

Møtet samler forskere, studenter, næringsliv og forvaltning og andre interesserte over et 3-dagers møte. Den første dagen (19.April) av OO17 er viet et introduksjonskurs i visualisering av marine data og en påfølgende icebreaker i Aulaen med et åpningsforedrag av WHOI-forskeren Robert Pickart. De to påfølgende dagene (20-21. April).

Organisering: Ocean Outlook vil by på presentasjoner fra anerkjente internasjonale og nasjonale forskere innen marin- og klimarelatert forskning. Vi vil tilby en ny arena for diskusjon relatert til endringer i havet, fra topp til bunn, og hva slags teknologi, metoder og teknikker vi bruker for å observere og forstå disse endringene i alt fra vannmasser til livet i de. Vi undersøker nåværende og fremtidige utfordringer, samt strategier for å komme disse utfordringene i møte.

Møtet arrangeres av Bergen Marine Forskningsklynge (BMF) i samarbeid med amerikanske Woods Hole Oceanographic Institution og MIT. 

Tid og sted: 19-21. April, 2017, Bergen, Norge. Åpning i Aulaen den 19ende April som ligger i Naturhistorisk Museum, Museplass 1. Selve møte den 20 og 21. April avholdes i lokalene til VilVite i Thormøhlensgate 51.

Registrering: Følg denne linken

Abstrakts (200 ord) skal sendes til oo17abstract@gmail.com

Frist for påmelding og innsending av eventuelle abstracts er 15. mars, 2017.

Ocean Outlook 2017 PROGRAMMET