Storby Marin får ny styreleder

Storby Marin får ny styreleder

01.07.2014

Storby Marin (http://storbymarin.no) er en nasjonal forening stiftet av storbyene Oslo, Trondheim, Tromsø og Bergen.
Dette skjedde i Bergen 14.juni 2010 av tidligere næringsminister Ansgar Gabrielsen. I løpet av de 2 siste årene har Stavanger- og Bodø kommune blitt medlemmer.

Storby Marin arbeider for bedring av rammebetingelsene og vekst av en internasjonalt ledende næring som har vitenskap, mangfold, langsiktighet og tilpasningsdyktighet som bærebjelker. 
For å styrke marin verdiskapning skal foreningen særlig bidra til økt samhandling mellom offentlig og privat sektor og FoU institusjoner, samt gjennom nasjonal konsolidering av disse.

På årsmøte i Stavanger den 24. Juni avsluttet leder for Bergen Marine Forskningsklynge, Øyvind Paasche sin 2-års periode som styreleder for Storby Marin. Eivind Helland ble enstemmig valgt som ny styreleder for Storby Marin. Helland er til daglig direktør for Blue Planet. Sekretariatet vil holdes av Greater Stavanger. Tanja Hoel fra FFV ble valgt som nest-leder.