Uten havet finnes ingen løsning

Uten havet finnes ingen løsning

15.10.2015

FN har nylig vedtatt 17 nye mål som er kritiske for å oppnå en bærekraftig utvikling. Bakteppet er en verden som står foran stadig større utfordringer, og som er nødt til å søke felles løsninger om vi skal lykkes i å nå de ambisiøse målsettingene. Mange av de nye målene er koblet til mat, fra produksjon til forbruk. I Norge kan vi bidra med løsninger knyttet til mat som kan fanges og dyrkes i havet. Blir noen av våre løsninger kopiert og tilpasset lokale forhold, kan det fort bli til gavn for mange, og det på en bærekraftig måte.

Les resten av kronikken Tanja Hoel og Øyvind Paasche hos BT