Om Bergen marine forskningsklynge

Formålet vårt er å styrke og utvikle marin forskning, utdanning og utvikling.

Dette gjør vi for å kunne svare på regionale, nasjonale og global utfordringer innen klima, miljø og ressurser, teknologi og helse. For å lykkes med dette jobber vi med følgende:

Øyvind Paasche

Øyvind Paasche

E-post
oyvind.paasche@uib.no
Telefon
+47 930 48 919
Om prosjektlederen

Vi gjør Bergen til en europeisk marin hovedstad
— et kraftsentrum.

  • Styrke grunnforskning og anvendte forskning på det marine området.
  • Øke innovasjonsgraden for å svare på utfordringer i næringsliv og forvaltning
  • Synliggjøre samfunnsnytte og konsekvenser av kunnskap basert på marin forskning
  • Profilere den marine kompetansen ved partnerinstitusjonene. 
  • Tilrettelegge for at Bergen blir kontaktpunkt for større nasjonale og internasjonale prosjekter, konferanser og faglige sekretariater
  • Samarbeide om økt rekruttering av dyktige studenter og forskere samt utvikling av forskerutdanningsprogrammer. 

Blant det vi jobber med er samarbeide om toktvirksomhet, ny infrastruktur og anskaffelser av større forskningsutstyr. Vi jobber også med å opprette rammeavtaler med internasjonale institusjoner og klynger