Christian Michelsen Research

Kontaktinformasjon

 • Christian Michelsen Research
 • Postadresse P.O. Box 6031
 • NO-5892 Bergen, Norway
 • Besøksadresse Fantoftvegen 38
 • Bergen, Norway

Forskingsområder

 • Akustikk
 • Optikk
 • Sensorer
 • Elektronikk
 • Instrumentering
 • Mekanik
 • Observasjonsplattformer
 • Data
 • Bildebehandling
 • Visualisering
 • Beslutningsstøtte
 • Oseanografi
 • Miljøovervåking
 • Geofysikk
 • Geologi
 • Fornybar energi

Marin forskning er et av hovedsatsingsområdene ved Christian Michelsen Research (CMR). Vi har i over 80 år bidratt til utvikling av teknologisk utstyr og innsamling av kunnskap i det marine miljø. Vi utvikler løsninger som bidrar til vitenskapelige observasjoner både på isen, på havets overflate, i havet og på havets bunn. Ved CMR arbeider det forskere og ingeniører med ekspertise som spenner fra forståelse av de fysiske prosessene i en målsituasjon til visualisering og beslutningsstøtte.

CMR jobber tett med universitet, forskningsinstitutt og industri gjennom prosjekt relatert til miljøovervåkning og økt forståelse av det marine miljø. Vi er involvert i forsknings- og utviklingsprosjekt som spenner fra store nasjonale satsninger til små teknologiutviklingsprosjekt. 

Fakta

Det var våre fagfolk som ledet an i Roald Amundsens tokt til polare strøk. Maudferden på tre år mot Nordpolen på 1920-tallet, resulterte i 5000 vitenskapelige sider med fakta og data. Skrevet ved Chr. Michelsens Institutt og forfattet av Amundsens toktleder Harald U. Sverdrup. Sverdrup var en av de første medlemmene av instituttet. Denne arven bærer vi fortsatt med oss og bygger videre på.

CMRs Seilbøye, en autonom marin observasjonsplattform som kan utstyres med en rekke sensorer og operer over lang tid under krevende forhold, er et eksempel på plattformer som i dag utvikles ved CMR. Flere dataanalyse og beslutningsstøttesystemer som utvikles ved CMR er i dag bruk i en rekke land, som LSSS for etterbehandling av akustiske data fra vitenskapelige ekkolodd og sonarer, og planleggingsverktøyet for havbruk AkvaVis.

CMR har i dag om lag 180 ansatte, de fleste ved vårt hovedkontor i Bergen.