Havforskningsinstituttet

Kontaktinformasjon

 • Havforskningsinstituttet
 • Postadresse Postboks 1870 Nordnes, 5817 Bergen
 • Telefon +4755238500
 • E-post postmottak@imr.no
 • Web www.imr.no

Forskingsområder

 • Bunnfisk
 • Bentiske ressurser og prosesser
 • Bunnsamfunn og kystinteraksjoner
 • Dyphavsarter og bruskfisk
 • Dyrevelferd
 • Fangst
 • Fiskeridynamikk
 • Marin økosystemakustikk
 • Miljøkjemi
 • Norsk marint datasenter
 • Oseanografi og klima
 • Pelagisk fisk
 • Plankton
 • Populasjonsgenetikk
 • Reproduksjon og utviklingsbiologi
 • Sjøpattedyr
 • Sykdom og smittespredning
 • Økosystemprosesser

Om Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet er et nasjonalt rådgivende forskningsinstitutt med hovedoppgave å gir råd til myndighetene og andre brukere om forvaltning av havets og kystens ressurser og miljø, inkludert akvakultur. Instituttet skal også drive med innovasjon innenfor teknologi knyttet til redskapsutvikling og utvikling av observasjonsteknologi. All virksomhet ved Havforskningsinstituttet skal være åpen og tilgjengelig, og instituttets oppdrag er å dele sin kunnskap med samfunnet. Havforskningsinstituttet er et av de fire største marine forskningsmiljøene i verden og har lang tradisjon i å dele sin kunnskap med utviklingsland for å bidra til en bedre global forvaltning av marine ressurser og miljø.

Havforskningsinstituttet har avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Flødevigen utenfor Arendal, Austevoll og Matre. I tillegg har vi forskningsfasiliteter i Kvinnherad, Øygarden og Porsangerfjorden og kontor i Longyearbyen og Oslo. Ved våre forskningsstasjoner og ved hovedkontoret i Bergen har vi avanserte laboratorier for genetikk, molekylærbiologi, kjemi og biologi.

Instituttet eier og driver seks forskningsfartøy og leier en rekke kommersielle fartøy. I snitt er instituttet på havet mer enn 2000 døgn i året.

Fakta

Havforskningsinstituttet ble etablert som en del av Norges fiskeristyrelse i 1900. I 1989 ble instituttet skilt fra Fiskeridirektoratet. Instituttet er eid av Nærings- og fiskeridepartementet men full faglig integritet. Instituttet har mer enn 750 ansatte.

Arbeidet ved Havforskningsinstituttet er organisert i seks program: Barentshavet og Polhavet, Norskehavet, Nordsjøen, Kyst, Akvakultur og Marine prosesser og menneskelig påvirkning.

Prosjekter vi jobber med

Hjortsenteret skal svare på de store spørsmålene om havet

For å lykkes med det samler Hjortsenteret de beste av de beste. Nøkkelord er tverrfaglighet, kreativitet og internasjonalt forskersamarbeid