Helse Bergen HF

Kontaktinformasjon

  • Helse Bergen HF
  • Postadresse Postboks 1400, 5021 Bergen
  • Telefon 05300
  • Telefon (fra utlandet) +47 55 97 50 00
  • Fax 55 97 47 85
  • E-post postmottak@helse-bergen.no
  • Besøksadresse Haukelandsveien 22, 5021 Bergen

Innen marin forskning er Helse Bergen HF en viktig bidragsyter i satsingen «Fra hav til helse». Blant annet bidrar foretaket særskilt i forskningen på fagfeltene human helse, trygg og sunn mat og ernæring for pasienter.

Fakta

Sykehusene som spesialisttjeneste i Norge har fire primære ansvarsområder: pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og pasientopplæring. Helse Bergen har ca. 11 600 ansatte som består av115 ulike yrkesgrupper fordelt på ulike avdelinger og lokasjoner. Årlig behandles mer enn 600 000 pasienter.

Forsking og innovasjon i spesialisthelsetjenesten omfatter pasientrettet, klinisk forsking for å utvikle ny diagnostikk, nye medikament og nye behandlingsformer, langsiktig, epidemiologisk forsking og forsking for å dokumentere langtidseffekter av pasientbehandling. Haukeland universitetssjukehus har det nest største medisinske- og helsefaglige forskingsmiljøet i Norge. Det har bl.a. landets høyeste del av doktorgrader i forhold til total forskingsproduksjon. Sykehuset er den største samarbeidspartneren til Universitetet i Bergen uavhengig av fagområde. Forskermiljøet har over 1000 publiserende forskere.

Nærmere informasjon om forskning som pågår i Helse Bergen