NOFIMA

Kontaktinformasjon

  • NOFIMA
  • Nofima hovedkontor Muninbakken 9-13 Breivika, Tromsø
  • Telefon 02140
  • Postadresse Nofima, Postboks 6122 Langnes, NO-9291
  • E-post post@nofima.no
  • Web www.nofima.no

Om Nofima

Matforskningsinstituttet Nofima AS er Norges største næringsrettede forskningsinstitutt innenfor marin- og landbasert matindustri. 

Nofima leverer forskning og løsninger av høy kvalitet som bidrar til å styrke konkurranseevnen, innovasjonstakten og lønnsomheten hos instituttets kunder. Kundene kommer fra akvakulturnæringen, fiskerinæringen, land- og havbasert matindustri, fôr- og ingrediensindustrien, farmasøytisk industri og offentlig forvaltning, og Nofima har et utstrakt samarbeid med disse for å komme fram til de beste løsningene. Forskningskompetansen er bred og dekker hele verdikjeden innenfor blå og grønn sektor. Dette gjør at Nofima har en helt spesiell kompetanseprofil som sikrer tverrfaglig forskning og helhetlige løsninger for oppdragsgivere.

Fakta

Nofima er en sammenslåing av Matforsk, Norconserv, Akvaforsk og Fiskeriforskning og ble operativ fra 1. januar 2008. Selskapet har 386 ansatte fordelt på lokaliteter over hele landet. Omsetningen i 2013 var på 505 millioner kroner. Nofima har forskningsavdelinger i Tromsø, Bergen, Sunndalsøra, Ås og Stavanger. Hovedkontoret er i Tromsø.

Nofima AS er eid av