Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon

Forskingsområder

  • Sjømat

Marin forskning er det største hovedsatsingerområdet til Universitetet i Bergen (UiB). Ulike fagmiljøer studerer havområdene fra forskjellige ståsteder. Det innebærer fysiske, geologiske, kjemiske og biologiske aspekter og prosesser og deres interaksjoner i, og mellom, den faste jord, vannsøylen og atmosfæren. Våre forskere ser også på anvendelser i forbindelse med kartlegging og utnyttelse av ressurser og studier av klima og miljøforhold. Foruten den naturvitenskapelige forskningen, står flere andre fagmiljøer for viktige kunnskapsbidrag til operasjonalisering av ny viten. Universitetets samfunnsvitenskapelige, juridiske og medisinske forskningsmiljøer spiller en viktig rolle på det marine området.

Fakta

Universitetet i Bergen ble etablert i 1945. Det er et mellomstort europeisk universitet med 3 500 ansatte og 14 500 studenter. Forskning, utdanning og formidling er UiBs primære virksomhet. Grunnforskning, forskningsbasert utdanning samt internasjonalisering er blant UiBs viktigste oppgaver.

Prosjekter vi jobber med

Hjortsenteret skal svare på de store spørsmålene om havet

For å lykkes med det samler Hjortsenteret de beste av de beste. Nøkkelord er tverrfaglighet, kreativitet og internasjonalt forskersamarbeid