Prosjekter

Hjortsenteret skal svare på de store spørsmålene om havet

For å lykkes med det samler Hjortsenteret de beste av de beste. Nøkkelord er tverrfaglighet, kreativitet og internasjonalt forskersamarbeid

Amalie Skram Målestasjon

en ny plattform som bringer forskningen inn i undervisningen, og undervisningen ut i naturen. Prosjektet ble lansert ved skolestart høsten 2015, og er unikt i Norge.

Ocean Outlook

Ocean Outlook

– en ny, internasjonal møteplattform som bygger bro mellom forskningsmiljø og industri i Norge med verdensledende fagmiljøer i USA