Amalie Skram Målestasjon

Amalie Skram Målestasjon

Bergen Marine Forskningsklynge har i samarbeid med Amalie Skram Vgs. og Hordaland Fylkeskommune utviklet en ny plattform som bringer forskningen inn i undervisningen, og undervisningen ut i naturen. Prosjektet lanseres ved skolestart høsten 2015, og er unikt i Norge.

Utgangspunktet for dette spesielle prosjektet er at skolen ligger like ved Store Lungegårdsvann, et brakkvann som rommer et biologisk mangfold og mange spennende fysiske og kjemiske prosesser. Det er også et vann som gjennom årene har endret karakter, og som bærer spor etter mange historiske begivenheter, inkludert den spede begynnelsen til Bergen by.

BMF har plassert en avansert målestasjon (en gul bøye, se under) som skal stå permanent på Store Lungegårdsvann.

Denne stasjonen måler ulike aspekt ved miljøet rundt seg, spesielt i vannsøylen, og data fra disse målingene integreres deretter i realfagsundervisningen. Det er skolene og elevene som drifter stasjonen som måler året rundt, mens forskningsmiljøene vil bistå lærerne aktivt og på denne måten bringe forskningsfronten inn i klasserommene på en aktiv og ny måte. Over tid vil målestasjonen produsere tidsserier som også kan brukes i forskningsøyemed.

Med dette særegne tiltaket ønsker vi å korte ned avstanden mellom byens nye skole og de mange internasjonalt ledende forskningsmiljøene som omslutter den.

Vi er overbevist om at dette initiativet kan være med på å øke forståelsen av hvordan vi kan måle naturen rundt oss, og gjennom enkle analyser kan omsette basale målinger til en grunnleggende forståelse. Denne reisen, som elevene vil ta del i, er et grunnleggende fundament for mange realfag.

Bergen er Europas marine hovedstad, og med dette initiativet tar vi den erkjennelsen inn i skolen med den forventing om at den nye elevene vil bedre være i stand til å møte morgendagenes mange utfordringer.

Bøya Gabriel spiller en sentral rolle i samarbeidsprosjektet med Amalie Skram

Nyheter om prosjektet

Kunnskapsminister Røe Isaksen åpner målestasjonen 'Gabriel'

Sammen med Amalie Skram Vgs har UiB og BMF vært med på å utvikle en innovativ realfagundervisning ved bruk av ekte data. En formell åpning skjedde i dag.

Et fremragende eksempel

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen skryter av realfagsprosjektet vårt med Amalie Skram