Ocean Outlook

Ocean Outlook

Den samledebelastningen på havene og de marine ressursene de huser øker. Samtidig predikerer klimamodeller omfattende endringer i det marine miljø. De fysiske egenskapene som temperatur og saltbalanse er i forandring, sirkulasjonsmønstre endrer seg, og havisen minker. Dette vil trolig påvirke havenes produktivitet, og det vil også endre på sammensettingene og mengden av den marine biomasse som til enhver tid finnes.

For å kunne treffe de rette beslutningene, og for å sikre en bærekraftig forvaltning av havets ressurser og det marine miljø, er det nødvendig å øke vår kunnskap om de endringene havene står overfor og konsekvensene av disse forandringene. Dette vil inkludere en omfattende kartlegging av havenes nåværende tilstand, økt innsikt i de pågående forandringene havene gjennomgår, samt de antatte endringene de går i møte.

Møter i Bergen og Woods Hole

Ocean Outlook er en møteplattform som alternerer mellom Bergen og Woods Hole i USA. Det første møtet (OO15) ble holdt i februar, i Bergen 2015. Det andre møtet (OO16) ble avholdt 7-8. April i Woods Hole, USA. Årets møte (OO17) arrangeres igjen i Bergen under tittelen «Seeing under water» og avholdes 19-21. April.

Møtet samler forskere, studenter, næringsliv og forvaltning og andre interesserte over et  3-dagers møte. Den første dagen av OO17 er viet et introduksjonskurs i visualisering av marine data og en påfølgende icebreaker i Aulaen med et åpningsforedrag av WHOI-forskeren Robert Pickard. De to påfølgende dagene  

Organisering: Ocean Outlook vil by på presentasjoner fra anerkjente internasjonale og nasjonale forskere innen marin- og klimarelatert forskning. Vi vil tilby en ny arena for diskusjon relatert til endringer i havet, fra topp til bunn, og hva slags teknologi, metoder og teknikker vi bruker for å observere og forstå disse endringene i alt fra vannmasser til livet i de. Vi undersøker nåværende og fremtidige utfordringer, samt strategier for å komme disse utfordringene i møte.

Møtet arrangeres av Bergen Marine Forskningsklynge (BMF) i samarbeid med amerikanske Woods Hole Oceanographic Institution og MIT.

Tid og sted: 19-21. April, 2017, Bergen, Norge. Åpning i Aulaen den 19ende April som ligger i Naturhistorisk Museum, Museplass 1. Selve møte den 20 og 21. April avholdes i lokalene til VilVite i Thormøhlensgate 51.

Registrering: Følg denne linken

Abstrakts (200 ord) skal sendes til oo17abstract@gmail.com

Frist for påmelding og innsending av eventuelle abstracts er 1. april, 2017.

Ocean Outlook 2017 - PROGRAMMET

Alfred Redfield (1890-1983) var en pioner av en marinbiolog ved WHOI. Dette biologibygget er oppkalt etter ham.

Kontaktperson

Øyvind Paasche

Øyvind Paasche

E-post
oyvind.paasche@uib.no
Telefon

Nyheter om prosjektet

Programmet for Ocean Outlook 2017 er klart

Årets Ocean Outlook program er klart og kan nå lastes ned

Apply for Ocean Outlook Fellowships now!

The Ocean Outlook Fellowship to support student exchange between Norway and the US is now out!

Årets Ocean Outlook fellowships 2016!

Unge forskere krysser Atlanteren for å lære nye miljøer å kjenne